Ankiety służą do zbierania opinii użytkowników platformy, można udostępniać je dla konkretnych grup użytkowników, uczestników szkolenia czy jako ankiety anonimowe, dzięki możliwości wygenerowania specjalnego linku.

Konfiguracja ankiet jest prosta i intuicyjna, a różne rodzaje pytań (jedno- i wielokrotnego wyboru, ocenianie według skali czy pytania otwarte) pozwalają na zbieranie informacji w najodpowiedniejszej według nas formie.

Podział ankiet na strony i możliwość przekierowywania między stronami pozwala na wybór prezentowanych treści - w zależności od udzielonych odpowiedzi, kolejne pokazywane pytania będą się zmieniać, by całość była jak najbardziej dostosowana do wypełniającego ankietę użytkownika.

Informacje prezentowane dla odbiorców ankiet również są konfigurowalne, możemy wybrać, czy użytkownik ma widzieć np. numerację pytań lub liczbę stron ankiety.

Wyniki ankiet są dostępne dla uprawnionych osób (administratorów platformy, przełożonych) w podmenu Raporty w menu Zarządzaj.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?