Rolami obiektowymi nazywamy zbiór praw, które dają dostęp do funkcjonalności operujących na poszczególnych obiektach, czyli użytkownikach, szkoleniach tradycyjnych, kursach e-learning, plikach, programach, ankietach, raportach, wnioskach szkoleniowych, testach, ścieżkach edukacyjnych i otwartych katalogach. Dodatkowo są one nadawane w kontekście wskazanych grup obiektów poszczególnych typów, co pozwala ograniczyć dostęp administratorów do danych przechowywanych w systemie.

W skład ról obiektowych wchodzą:

 • dodawanie użytkowników,
 • dodawanie wniosków dla użytkowników,
 • edycja ankiet,
 • edycja kursów e-learning,
 • edycja plików,
 • edycja programów,
 • edycja przydziałów do obiektów szkoleniowych,
 • edycja przydziałów do ról obiektowych,
 • edycja ścieżek i katalogów,
 • edycja struktury grup obiektów,
 • edycja szkoleń tradycyjnych,
 • edycja testów,
 • edycja użytkowników,
 • edycja wniosków użytkowników,
 • edycja wydarzeń,
 • edycja wyników i zgłoszeń obiektów szkoleniowych,
 • edycja wyników i zgłoszeń użytkowników,
 • edycja zadań,
 • generowanie raportów,
 • komunikacja z użytkownikami,
 • moderowanie forum,
 • podgląd aktywności,
 • podgląd plików,
 • podgląd programów,
 • podgląd testów,
 • podgląd wniosków użytkowników,
 • podgląd wydarzeń,
 • podgląd wyników ankiet i badań użytkownika,
 • przeglądanie ankiet,
 • przeglądanie kursów e-learning,
 • przeglądanie przydziałów do obiektów szkoleniowych,
 • przeglądanie przydziałów do ról obiektowych,
 • przeglądanie ścieżek i katalogów,
 • przeglądanie szkoleń tradycyjnych,
 • przeglądanie użytkowników,
 • przeglądanie wyników i zgłoszeń obiektów szkoleniowych,
 • przeglądanie wyników i zgłoszeń użytkowników,
 • przeglądanie zadań,
 • usuwanie obiektów z archiwum,
 • wskazanie organizatora lub trenera szkoleń,
 • wybór kursów i szkoleń do ścieżek i katalogów.

Role obiektowe można skonfigurować w Konfiguracja/Konfiguracja podstawowa/Edytor ról, a nadajemy je w Konfiguracja/Konfiguracja podstawowa/Role w organizacji.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?