Dlaczego pomimo posiadanej roli z uprawnieniem użytkownik nie widzi kursów e-learning?

Najbardziej prawdopodobną przyczyną zaistniałej sytuacji jest przypisanie roli na grupie w strukturze, która nie posiada kursów e-learning.

Aby definiowane parametry raportu pozwoliły na wybór kursu, rola nadana użytkownikowi musi być przypisana na grupie, która zawiera kursy e-learning.

Dlaczego przełożony nie widzi wyników swoich podwładnych?

Taka sytuacja wynika z błędnego nadania ról obiektowych. Ważne, aby osoba uprawniona posiadała odpowiednią rolę obiektową nałożoną na grupę, w której znajdują się elementy szkoleniowe, do których ma posiadać uprawnienia.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?