Konfiguracji polityki haseł dokonujemy z poziomu panelu administracyjnego/Konfiguracja/Konfiguracja podstawowa/Inne funkcjonalności/Parametry HCM Deck/Polityka haseł. W ramach polityki haseł można zdefiniować:

  • minimalną długość hasła użytkowników,
  • minimalną liczbę grup znaków,
  • czy hasło może zaczyna się i kończyć cyfrą,
  • ilość haseł przechowywanych w historii,
  • czas ważności hasła,
  • liczbę dni, po których można ponownie zmienić hasło

Zapis zdefiniowanych parametrów następuje poprzez kliknięcie przycisku "Zapisz" widniejącego na dole zakładki.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?