Stworzenie nowej ankiety rozpoczynamy od wskazania miejsca w strukturze platformy, w którym ankieta będzie się znajdować. Mówiąc prościej, wybieramy z drzewka po lewej stronie grupę, w której chcemy umieścić ankietę lub tworzymy nową.

Następnie w wybranej grupie tworzymy ankietę, używając przycisku "Utwórz ankietę".

Tak dodanej ankiecie nadajemy nazwę, opcjonalnie możemy wpisać też tekst podsumowujący, który pojawi się po zakończeniu ankiety przez użytkownika:

Wszystkie zmiany w tym miejscu zatwierdzamy niebieskim przyciskiem "Zapisz".

Kolejną zakładką do konfiguracji są "Elementy ankiety". W tym miejscu dodajemy kolejne elementy ankiety - do wyboru mamy pytanie, tekst i stronę.

Aby dodać pytanie, potrzebujemy strony, na której pytanie będzie się znajdować, więc tworzenie ankiety należy zacząć od stworzenia stron.

Kiedy stron będzie więcej, możliwe będzie ustawienie przekierowań pomiędzy stronami.

W ten sam sposób, co stronę, na stronie można dodać tekst, który się na niej pojawi:

Każde dodanie elementu zatwierdzamy oczywiście przyciskiem "Zapisz" lub anulujemy przyciskiem "Anuluj".

Najważniejszym elementem ankiety są pytania, które dodajemy analogicznie jak strony czy teksty, korzystając z możliwych do wyboru typów (skala, jednokrotny wybór, otwarte, siatka, wielokrotny wybór i lista rozwijana), wpisując treść pytania i odpowiedzi oraz określając, czy odpowiedź na pytanie jest wymagana i czy należy ją uzasadnić.

Na poniższym filmie widać dostępne rodzaje pytań i możliwości ich konfiguracji:

Wszystkie dodane przez nas elementy są widoczne w elementach ankiety, skąd można je edytować, usuwać albo zamieniać miejscami.

Następną zakładką są ustawienia akcji, gdzie definiujemy, co stanie się z ankietą.

Jeśli wybierzemy, aby akcja ankietowa była anonimowa, zostanie wygenerowany link, który można rozesłać użytkownikom, od których chcemy zebrać opinie. Widoczne są tutaj również opcje dotyczące prezentowania się ankiety: informacji o postępie, numeracji i liczbie pytań.

Możemy również zdefiniować daty rozpoczęcia i zakończenia ankiety, a przede wszystkim zdefiniować obiekt dla akcji i jej typ, co prezentuje poniższy film:

Ostatnią zakładką są "Grupy ankiety", w której możemy dodać ankietę do kolejnych, istniejących już grup.

Kiedy ankieta zostanie już odpowiednio skonfigurowana, publikujemy ją za pomocą przycisku "Opublikuj" i w ten sposób stanie się ona widoczna dla użytkowników.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?