Raporty z menu Administracja dostępne są pod zakładką Raporty/Raporty podstawowe. Pozwalają one na wygenerowanie ogromnej liczby raportów, które dotyczyć mogą użytkowników i ich danych, wynikach użytkowników z elementów edukacyjnych, statystyk dotyczących tych elementów itp.:

Każdy ze stworzonych szablonów raportów można następnie zapisać, aby nie wykonywać tych samych czynności dwukrotnie. System pozwala również na wysyłanie cyklicznych raportów, które będą trafiać na adres e-mail w skonfigurowanych interwałach czasowych.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?