System daje możliwość skonfigurowania  relacji przełożony-podwładny. Rola ta może zawierać prawa:

 • edycja przydziałów do obiektów szkoleniowych,
 • edycja użytkowników,
 • edycja wniosków szkoleniowych,
 • edycja wniosków i zgłoszeń użytkowników,
 • generowanie raportów,
 • komunikacja z użytkownikami,
 • moderowanie forum,
 • podgląd aktywności,
 • podgląd wniosków szkoleniowych,
 • przeglądanie przydziałów do obiektów szkoleniowych,
 • przeglądanie użytkowników,
 • przeglądanie wyników i zgłoszeń użytkowników

Aby rola przełożonego mogła być wykorzystana w relacji przełożony-podwładny, to podczas jej konfigurowania należy zaznaczyć checkbox "Może być używana w relacji przełożony-podwładny". Po wyborze odpowiednich praw i ich zapisaniu, rolę należy nadać na grupie osób, które będą pełniły funkcję podwładnych i przypisać ją do przełożonego.

Aby rola miała swoje odzwierciedlenie w systemie, to dla każdego podwładnego należy wskazać przełożonego. Można tego dokonać poprzez edycję danych użytkownika, wskazując przełożonego i wybierając rolę przypisaną do przełożonego (z zaznaczoną relacją).

Jeśli chcemy wskazać przełożonego dla większej grupy użytkowników to najprostszym sposobem jest zaimportowanie danych podwładnych z uzupełnioną kolumną Relation_supervisor oraz Relation_role_supervisor.

W przypadku tej pierwszej kolumny, musi zostać ona uzupełniona o przełożonego ( nazwę użytkownika), druga zaś powinna zawierać rolę z przypisaną relacją przełożony-podwładny nadaną przełożonemu.

Istnieje możliwość przypisania dodatkowych praw, np. dotyczących obiektów w ramach systemu. Aby tego dokonać, należy przydzielić przełożonemu odrębną rolę uprawniającą do tych czynności.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?