Dodatkowe pole użytkownika to możliwe do konfiguracji pole z informacją dot. użytkowników, które nie znajduje się w domyślnym zestawie pól.

Ze względu na różne potrzeby i różne struktury organizacji korzystających z HCM Deck, osoby o odpowiednich uprawieniach mają możliwość konfiguracji dodatkowych pól użytkownika oraz ustawień dotyczących ich widoczności.

Można stworzyć pole, które będzie np. informacją o dziale czy sklepie, do którego należy użytkownik, pole zawierające jego numer identyfikacyjny w organizacji czy pole mówiące o projekcie, którym pracownik się zajmuje.

Aby dodać dodatkowe pola użytkownika, należy przejść do działu Konfiguracja/Konfiguracja zaawansowana/Definicje obiektów.

Dodawanie pola dodatkowego rozpoczynamy klikając na pole "Użytkownik", widoczne w strukturze. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku "Dodaj", znajdującego się w segmencie "Dodatkowe pola użytkownika".

W prezentowanej formatce należy skonfigurować dostępne pola. Widoczność pól zależna jest od wyboru typu pola, które konfigurujemy. Jeśli chcemy, aby konfigurowane pole było dostępne w ramach filtrów w Zarządzaj (dostępne dla typów: pole tekstowe i lista rozwijalna), to należy wypełnić pole "Nazwa pola w mechanizmie dynamicznych pól (musi zaczynać się od "CUSTOM")".

Aby dodatkowe pole było widoczne z poziomu np. administratora systemu, należy po jego dodaniu dodać je do pól widocznych w Konfiguracja/Konfiguracja zaawansowana/Definicje obiektów/Dostępność pól użytkownika w sekcjach "Zarządzaj" i "Administracja". Po kliknięciu na rolę, należy kliknąć "Edytuj", a następnie przenieść pole do pól widocznych.

Jak ustawić widoczność pól w profilu użytkownika?

Aby tego dokonać należy przejść do działu Konfiguracja/Konfiguracja zaawansowana/Definicje obiektów.

Konfigurację widoczności pól rozpoczynamy klikając na pole "Użytkownik", widoczne w strukturze. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie odpowiedniego rodzaju dostępu do pola. Jeśli konfiguracji poddawany jest widok swojego profilu to należy zaznaczyć "Pola dostępne dla użytkownika", jeśli zaś konfigurujemy widok profilu innego użytkownika to zaznaczamy "Pola widoczne przez innych użytkowników". Po oznaczeniu odpowiedniego rodzaju klikamy w przycisk "Edytuj".

Z poziomu prezentowanego widoku wybieramy pola, które mają być widoczne - wybór następuje poprzez zaznaczenie pól z obszaru "Niedostępne pola" i kliknięciu "Dodaj". Wybór zatwierdzany jest za pomocą klawisza "Zapisz":

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?