Aby wysłać wiadomość "na żądanie", należy przejść do panelu administracyjnego i zakładki Komunikacja, a następnie wybrać rodzaj komunikacji.

Wybór i nawigacja odbywa się za pomocą przycisków "Dodaj", "Usuń", "Dalej" i "Wstecz".

Wyróżniamy 4 rodzaje komunikacji:

  • Z użytkownikami - pozwala wysłać wiadomość do wszystkich użytkowników systemu,
  • Z użytkownikami wg kursu e-learning - pozwala wysłać wiadomość do użytkowników, którzy mają przydzielony dostęp do wskazanego kursu e-learning,
  • Z użytkownikami wg ścieżki edukacyjnej - pozwala wysłać wiadomość do użytkowników, którzy mają przydzieloną wskazaną ścieżkę edukacyjną,
  • Z użytkownikami wg programu - pozwala wysłać wiadomość do użytkowników, którzy mają przydzielony dostęp do wskazanego programu.

Po wyborze rodzaju komunikacji należy odpowiednio wybrać kurs/program/ścieżkę czy użytkowników/grupę użytkowników, do których chcemy przesłać wiadomość.

W przypadku kursu e-learning, programu i ścieżki system daje możliwość przesłania wiadomości do tych użytkowników, którzy ukończyli, nie ukończyli lub nie rozpoczęli kursu/programu/ścieżki.

Zdefiniowanie wszystkich parametrów pozwala na rozpoczęcie kreowania wiadomości - krok ten rozpoczynamy od kliknięcia w przycisk "Wiadomość".

Kolejnym etapem jest wybór rodzaju wiadomości spośród szybkiej lub zaawansowanej - i zdefiniowaniu co najmniej tych parametrów, które oznaczone są gwiazdką.

System pozwala na personalizowanie wiadomości masowych. Można tego dokonać poprzez wykorzystanie znaczników w powiadomieniach czy komunikacji z poziomu działu Komunikacja.

Lista znaczników dostępna jest w edytorze, który zawarty jest w wiadomości zaawansowanej. Wybór znacznika następuje poprzez rozwinięcie elementu i kliknięcie na wybrany znacznik.

Wybór odpowiednich znaczników pozwoli na spersonalizowanie wiadomości, np. dodając do niej imię i nazwisko odbiorcy (dane pobierane są z systemu).

Wysyłkę wiadomości inicjuje przycisk "Wyślij". Czas wysyłki wiadomości zależny jest od ustawień systemu, najczęściej jednak wiadomości wysyłane są co pełnych 5 minut.

Baza powiadomień to zakładka, która pozwala tworzyć i zapisywać powiadomienia, które wykorzystywane są później przy elementach edukacyjnych.

Samo tworzenie powiadomień jest bardzo podobne do tworzenia wiadomości w zakładce Komunikacja, różnica jest taka, że te powiadomienia mogą być wykorzystywane wielokrotnie, natomiast komunikacja jest jednorazowa.

Tak stworzone i zapisane powiadomienie można następnie używać, wybierając je z listy przy konfiguracji np. ścieżki edukacyjnej.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?