Aby plik .pdf stał się lekcją kursu e-learning, należy w menu Administracja wejść w zakładkę "Kursy e-learning", a następnie w wybranej przez nas grupie dodać nowy kurs e-learning.

Do tak dodanego kursu należy teraz dodać lekcję.

Kiedy lekcja jest już dodana, należy otworzyć repozytorium kursu, aby w jego strukturze umieścić plik .pdf. Żeby to zrobić, należy kliknąć w kurs, następnie w zakładkę "Ustawienia kursu e-learning" i "Otwórz" przy "Repozytorium kursu".

Po kliknięciu w "Otwórz", otrzymamy informacje dotyczące połączenia:

Uruchamiamy program FileZilla: https://filezilla-project.org/ i wpisujemy tam podane dane:

Klikamy "Login" i w ten sposób otwieramy repozytorium.

W otwartym repozytorium należy z wybranej lokalizacji na komputerze przenieść do struktury kursu plik .pdf, który ma być lekcją.

Kiedy plik znajduje się już po prawej stronie, czyli wewnątrz kursu, repozytorium można zamknąć i kliknąć "Zapisz" w zakładce "Ustawienia kursu e-learning".

Następnie należy przejść do wybranej lekcji i wybrać zakładkę "Ustawienia lekcji". Tam w "Ścieżce pliku startowego" należy wpisać DOKŁADNĄ nazwę pliku .pdf umieszczonego przez nas w strukturze kursu. Aby upewnić się, że wszystko wykonaliśmy poprawnie, należy kliknąć przycisk "Pokaż" obok wpisanej przez nas nazwy pliku. Jeśli wyświetli się on prawidłowo, to znaczy, że inni użytkownicy również będą widzieć go poprawnie. Wtedy można kliknąć "Zapisz".

Aby kurs stał się widoczny na platformie, należy oczywiście przejść do zakładki "Publikacja" i opublikować kurs, który potem możemy wykorzystać jako element ścieżki lub przydzielić bezpośrednio.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?