Komunikacja, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia komunikowanie się z użytkownikami platformy dla uprawnionych do tego osób.

Do wyboru mamy cztery rodzaje komunikacji:

  • z użytkownikami,
  • z użytkownikami wg kursu e-learning,
  • z użytkownikami wg ścieżki edukacyjnej,
  • z użytkownikami wg programu.

Wybierając w ten sposób odpowiednich użytkowników, z którymi chcemy się skontaktować, mamy możliwość za pomocą wiadomości szybkiej lub zaawansowanej (różnią się one stopniem możliwości formatowania) powiadomić np. użytkowników przydzielonych do ścieżki, aby wstrzymali się z jej realizowaniem, ponieważ znajdujący się w niej kurs e-learning zostanie podmieniony i przez moment będzie niedostępny.

Zakładka Baza powiadomień pozwala natomiast na utworzenie powiadomień, które będą potem wykorzystywane przy elementach edukacyjnych, np. kursach e-learning.

W tym miejscu wybrać można jedno z przygotowanych wcześniej powiadomień w bazie.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?