Import kursów

Proces importu kursu e-learning do systemu odbywa się z poziomu działu Kursy e-learning.

Pierwszym krokiem jest wybranie i zaznaczenie miejsca, do którego chcemy zaimportować kurs.

Po zaznaczeniu miejsca w strukturze należy kliknąć na zakładkę Import kursu. Kliknięcie skutkuje pojawieniem się nowego okna, w którym należy wybrać standard kursu e-learning.

Import kursu w standardzie SCORM

W przypadku kursów SCORM, proces importu polega na zaznaczeniu standardu, kliknięciu "Przejdź dalej", a następnie wyborze kursu (w formacie .zip). Wybór następuje poprzez kliknięcie "Przeglądaj" i dodaniu kursu e-learning, który należy zaimportować poprzez przycisk "Importuj".

Import kursu w standardzie AICC

W przypadku kursów AICC, po zaznaczeniu standardu kursów należy wybrać pliki z rozszerzeniem .crs, .au, .des, .cst i zaimportować je korzystając z "Przegladaj" widniejącego obok danych rozszerzeń. Po dodaniu plików należy dodać cały kurs e-learning w formacie .zip i kliknąć "Importuj".

Dla zaimportowanego kursu można ustawić właściwości, np. nazwę czy kategorię:

czy ustawienia dla lekcji, w tym rozmiar okna czy opcje zapisywania wyników:

Należy pamiętać, aby zaimportowany kurs został opublikowany, by stał się on widoczny dla użytkowników:

Udostępnianie kursów

Krokiem poprzedzającym udostępnienie kursu użytkownikowi jest upewnienie się, czy kurs e-learning, który chcemy udostępnić, jest opublikowany i czy w ramach działu Kursy e-learning kurs nie ma skonfigurowanej dostępności.

Poniżej przedstawiono widok z zaznaczonym opublikowanym kursem ze zdefiniowaną dostępnością.

W przypadku zdefiniowanej dostępności kursu, należy pamiętać, że pomimo przydzielenia kursu na okres dłuższy, niż jest zdefiniowany w dostępności, będzie on dostępny tylko do momentu wskazanego w zakładce Dostępność.

Jeśli kurs nie jest opublikowany, to przed przydzieleniem kursu należy go opublikować.

Po upewnieniu się, ze kurs jest dostępny należy przejść do zakładki Zarządzaj.

Kurs może zostać udostępniony w ramach istniejącej ścieżki edukacyjnej lub w ramach nowo stworzonej ścieżki. Jeśli kurs ma zostać dodany do istniejącej ścieżki, to należy pominąć krok nr 1.

Krok 1. Dodanie ścieżki edukacyjnej

Aby dodać ścieżkę edukacyjną, należy w menu Zarządzaj wybrać Zarządzaj ścieżkami i programami, a następnie Dodaj ścieżkę.

Kliknięcie skutkuje dodaniem nowej ścieżki edukacyjnej.

Krok 2. Konfiguracja ścieżki

Kolejnym krokiem jest konfiguracja ścieżki edukacyjnej. W ramach ścieżki edukacyjnej możemy ustawić parametry ścieżki związane m.in. z opcjonalnością, trybem powtórkowym, cyklicznością, kompetencjami uzyskanymi po zaliczeniu elementów ścieżki, czy dostępnością elementów ścieżki.

Aby dodać nowy element do ścieżki należy kliknąć przycisk Dodaj w zakładce Elementy. Kolejnym działaniem jest wybór kursu e-learning, który chcemy udostępnić - krok ten odbywa się poprzez wyszukanie interesującego nas elementu. Wybór dokonywany jest poprzez zaznaczenie elementu na liście, a następnie kliknięcie Dalej.

W ramach pozostałych obszarów możemy skonfigurować np. warunki rozpoczęcia (konfiguracja możliwa tylko jeśli ścieżka posiada conajmniej 2 elementy), ograniczenia czasowe, harmonogram czy powiadomienia.

Po dodaniu elementu i ewentualnej konfiguracji pozostałych parametrów należy kliknąć przycisk Zapisz.

Krok 3. Przydzielenie dostępu do ścieżki

Ostatnim krokiem jest Przydzielenie użytkowników do ścieżki

Eksport kursów

Aby wyeksportować kurs e-learning, który znajduje się na platformie, należy przejść do zakładki "Eksport kursu", znajdującej się w panelu administracyjnym:

Należy pamiętać, aby z możliwych opcji wybrać "Eksport kursu e-learning w standardzie SCORM 1.2", niezależnie od tego, w jakim standardzie faktycznie jest kurs i aby zaznaczyć checkbox przy "Eksportuj zawartość kursu", inaczej kurs eksportuje się niekompletnie.

Możemy również wybrać nazwę dla pliku .zip, jeśli nie chcemy skorzystać z tej wygenerowanej domyślnie.

Następnie wystarczy kliknąć "Eksportuj" i paczka z kursem zostanie ściągnięta.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?