Wybierając "Akcja ankietowa anonimowa" można wybrać jako obiekt dla akcji termin szkolenia - nie będzie generowany link jak w przypadku innych ankiet anonimowych.
Wyniki ankiety w żaden sposób nie będą wiązane z uczestnikami szkoleń - nie ma możliwości, by sprawdzić, które odpowiedzi udzielone są przez którego użytkownika.
Można również uzupełnić wynik akcji ankietowej z poziomu terminu, a jeśli powiązana jest z nim więcej niż jedna akcja, można wybrać, którą akcję uzupełniamy.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?