Ankieta pre bądź post to określenie, czy użytkownik ma za zadanie wypełnić ankietę:

  • PRE, czyli przed rozpoczęciem danego terminu szkolenia, kursu e-learning bądź ścieżki,
  • POST, czyli po zakończeniu/zaliczeniu terminu szkolenia, kursu e-learning bądź ścieżki.

W systemie HCM Deck dostępna jest również możliwość wyboru typu akcji pre/post, tzn. ankieta będzie dostępna przed, jak i po ukończeniu terminu szkolenia, kursu e-learning bądź ścieżki.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?