Osoba tworząca ankietę może decydować, dodając obowiązkową akcję ankietową, czy ankieta przydzielona będzie dla wybranych użytkowników/grup użytkowników, czy dla wszystkich przypisanych do wybranego obiektu szkoleniowego, tj. terminu szkolenia, kursu e-learning bądź ścieżki edukacyjnej.

Lista wyboru dostępna jest podczas wprowadzania akcji ankietowej w obszarze "Obiekt dla akcji":

  • Użytkownik - wybierając daną opcję możliwy jest wybór użytkowników bądź całych grup użytkowników, którym udostępniona będzie ankieta.
  • Termin szkolenia - wybór odpowiedniego terminu szkolenia spowoduje, iż ankieta będzie widoczna do wypełnienia dla przydzielonych użytkowników, którzy są na niego zapisani.
  • Kurs e-learning -wybór z dostępnej listy kursu e-learning spowoduje przydzielenie ankiety użytkownikom, którzy będą do niego przydzieleni.
  • Ścieżka - wybór ścieżki edukacyjnej spowoduje możliwość wypełnienia ankiety osobom, które będę do niej przydzielone.
Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?