Konfiguracja widoku możliwa jest po kliknięciu na " Nowy widok" lub " Edytuj". Oprócz tego, za pomocą przycisku "Usuń" możliwe jest usunięcie istniejącego już widoku:

Czynność ta uruchomi formatkę filtra pozwalającą na konfigurację danych prezentowaną w 5 krokach:

Krok 1. Wprowadzenie nazwy widoku - dane możliwe do zdefiniowania to nazwa oraz opis filtra. Dodatkowymi informacjami prezentowanymi w tym obszarze są data oraz imię i nazwisko użytkownika który stworzył i ostatnio modyfikował filtr.

Krok 2. Wybór kryteriów widoku - obszar ten pozwala na wybór kryteriów, na podstawie których będą prezentowane dane. Wybór kryteriów następuje poprzez kliknięcie ikony "plus" znajdującej się w kolumnie Akcje. Kolejnym etapem jest wybór  nazwy pola oraz operatora. W kolumnie "Nazwa pola" prezentowane są  informacje znajdujące się w systemie. W kolumnie "Operator" pojawiają się  parametry definiujące,  czy dane kryterium ma być równe, różne czy np. zawierać daną treść. Po zdefiniowaniu tych parametrów należy określić jego wartość.

Ewentualne usunięcie kryterium następuje poprzez kliknięcie ikony kosza.

Lista kryteriów w kroku drugim umożliwia zdefiniowanie, według jakich parametrów wyszukiwane będą wyniki. Nie ma limitu, ile kryteriów zawierać ma dany widok, możemy je również połączyć operatorami logicznymi AND i OR, jeśli chcemy utworzyć konkretne zależności.

Przykładowo, aby utworzyć widok, który będzie prezentował wyniki z testów i kursów e-learning dla wszystkich użytkowników o imieniu Justyna, kryteria będą wyglądać następująco:

Takie zdefiniowanie kryteriów oznacza, że wyszukane zostaną wszystkie Justyny, które posiadają wyniki z kursu e-learning lub z testu:

Na tej samej zasadzie można tworzyć przeróżne konfiguracje - widok wszystkich uczestników, którzy zaliczyli konkretny test, wszystkie wyniki podwładnych danego użytkownika, wyniki z kursów e-learning dla użytkowników, którzy zostali zatrudnieni po 1 stycznia 2018. Możliwości jest wiele.

Krok 3. Grupowanie - wyniki prezentowane w danym widoku mogą być pogrupowane po konkretnej kategorii, którą można wybrać z dostępnej na platformie listy rozwijalnej. Do wyboru jest również domyślne sortowanie, rosnące lub malejące.


Krok trzeci pozwala uzyskać większą przejrzystość prezentowanych wyników. Jeśli pogrupujemy wyniki np. po typie, otrzymamy widok wyglądający tak:

Za pomocą przycisków "Pokaż" i "Ukryj" po prawej stronie, można rozwijać lub zwijać daną kategorię, dzięki czemu wyniki przegląda się łatwiej.

Krok 4. Wybór pól do wyświetlania - aby wybrać pola do wyświetlania należy zaznaczyć elementy z " DOSTĘPNE POLA", a następnie kliknąć przycisk " Dodaj". Akcja ta skutkuje przeniesieniem elementów do prawej części obszaru. Strzałki widoczne w tej części konfiguracji pozwalają na ustalenie kolejności, w jakiej mają być wyświetlane zdefiniowane dane.

Krok czwarty umożliwia wyselekcjonowanie informacji dotyczących wyświetlanych rekordów. Nie zawsze interesuje nas wszystko, czasem wystarczy nam wizytówka użytkownika i uzyskany przez niego wynik, jeśli widok dotyczy jednego elementu edukacyjnego, a czasem chcemy również widzieć status dla danego obiektu i dane przełożonego, aby przykładowo porozmawiać z nim o tym, że jego przełożeni nie zaliczyli testów czy kursów. Tutaj z pomocą przychodzi wybór kolumn. Nie tylko umożliwia on selekcję tego, co chcemy w danym widoku widzieć, ale też kolejność tych informacji - jeśli zależy nam w pierwszej kolejności na tym, by wiedzieć kto ma jaki wynik, jako pierwszą kolumnę ustawiamy wizytówkę, natomiast jeśli interesuje nas, kto zaliczył dany kurs np. wczoraj, jako pierwszą kolumnę można wybrać datę zaliczenia.

Krok 5. Opcje widoku - w obszarze tym istnieje możliwość określenia, czy zdefiniowany filtr ma być widoczny tylko dla twórcy, czy dla wszystkich użytkowników. Wybór następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej wartości. Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów należy zapisać lub dodać (w przypadku kreowaniu nowego filtra) filtr. Jeśli filtr tworzony był na podstawie już istniejącego to istnieje możliwość zapisania filtru jako nowego - zapis powinien nastąpić poprzez przycisk " Zapisz jako".

Samo tworzenie widoków jest kwestią relatywnie prostą, najważniejsze w tym zabiegu jest to, aby wiedzieć, jakie konkretnie informacje chcemy uzyskać, aby widok był jak najbardziej konkretny, przejrzysty i prezentował odpowiednie dane.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?