Stworzenie nowej strony rozpoczyna się po wejściu do zakładki Baza wiedzy/Start (bądź innej stworzonej kategorii). Po wejściu do zakładki, najechanie kursorem myszki na "Utwórz" spowoduje rozwinięcie menu z którego należy wybrać "Stronę".

W kolejnym kroku należy wprowadzić nazwę i lokalizację strony.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych odbywa się za pomocą przycisku "Utwórz".

W kolejnym kroku możliwe jest dodanie tekstu, który będzie widoczny na tworzonej stronie.

By zapisać wprowadzone dane, wystarczy użyć przycisku "Zapisz i kontynuuj", który spowoduje zapisanie wprowadzonych dotychczas danych oraz pozostanie na stronie i kolejne wprowadzanie danych lub przycisku "Zapisz i zobacz", który spowoduje zapisanie oraz podgląd wprowadzonych danych.

Edytowanie istniejących stron odbywa się w menu Strona. Użycie przycisku spowoduje rozwinięcie listy, w której użycie przycisku umożliwi edytowanie danych.

Dodatkowo w rozwijalnej liście dostępne są takie możliwości jak:

  • wycofanie z publikacji danej strony,
  • oznaczenie jako polecane, dzięki czemu użytkownicy po wejściu w kategorię strony zobaczą ją wyróżnioną,
  • dodanie jako wiadomość,
  • kopiowanie,
  • usunięcie.

Stworzenie nowej strefy rozpoczyna się od wejścia do zakładki Baza wiedzy/Start (bądź innej widocznej na liście).

W menu strony dostępny jest przycisk " Utwórz", który umożliwi rozwinięcie listy z której następnie należy wybrać "Strefę".

Wybranie danej opcji spowoduje otwarcie strony, w której możliwe jest wpisanie nazwy nowo tworzonej kategorii (czyli strefy) i jej lokalizacji.

Po wprowadzeniu nazwy i lokalizacji wystarczy użyć przycisku "Utwórz", co spowoduje dodanie nowej kategorii.

W kolejnym kroku konieczne jest dodanie tekstu, który będzie widoczny na stronie tworzonej kategorii oraz użycie przycisku "Zapisz i kontynuuj", który spowoduje zapisanie wprowadzonych dotychczas danych oraz pozostanie na stronie i kolejne wprowadzanie danych lub przycisku "Zapisz i zobacz", który spowoduje zapisanie oraz podgląd wprowadzonych danych.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?