Potrzeby w menu Zarządzaj prezentują uprawnionym osobom potrzeby zgłoszone nie tylko przez nich samych, ale także przez innych użytkowników.

Z tego miejsca można dodawać potrzeby szkoleń i terminów w ten sam sposób, co w Mojej nauce, jedyną różnicą jest to, że możemy to zrobić również dla innej osoby. Wtedy pierwszym krokiem dodawania potrzeby jest wybranie użytkownika, dla którego składamy potrzebę.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?