Jeśli, jako administrator, chcemy sprawdzić, jakie akcje wykonują pracownicy na platformie, wystarczy użyć zakładki "Aktywności".

Odnaleźć ją możemy z poziomu Zarządzaj/Zarządzaj zespołem/Aktywności, gdzie wyświetlane są wszystkie aktywności wszystkich użytkowników:

Za pomocą widoków można wyfiltrować taką listę, aby prezentowała tylko wybrane aktywności, jeśli zależy nam na konkretnych aktywnościach, np. tylko logowaniach.

W Aktywnościach pomocnym narzędziem jest również przycisk "Statystyki aktywności", który generuje raporty dotyczące aktywności za wybrany przez nas okres.

Raport taki przedstawia zbiorczo wszystkie aktywności na platformie, zliczając logowania, ukończenia elementów edukacyjnych itp.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?