Podmenu Wyniki prezentuje wszystkie wyniki podwładnych danego managera, które zostały uzyskane w przydzielonych im elementach edukacyjnych.

Z tego miejsca można te wyniki przeglądać, sortować wg kolumn (które ustalamy w widoku) czy eksportować do pliku .xls, by utworzyć z nich raport.

Możliwy jest również wybór ze skonfigurowanych wcześniej widoków, które filtrują wyniki wyszukiwania i prezentują tylko to, co interesuje nas w danym momencie, a przy odpowiednich uprawnieniach można utworzyć nowy widok.

HCM Deck umożliwia tzw. drillowanie wyników. Związane jest to z programami edukacyjnymi, które składają się z wielu "podelementów": program to zbiór ścieżek, a ścieżka to zbiór innych elementów edukacyjnych, m. in. kursów e-learning, testów czy szkoleń tradycyjnych.

Tworząc widok prezentujący wyniki z programów, warto dodać do wyświetlanych pól postęp i szczegóły, co umożliwi drillowanie wyników, czyli rozbijanie ich na mniejsze jednostki: wynik z programu zostanie rozbity na wyniki ze ścieżek itd.

Utworzony w ten sposób widok w przejrzysty sposób prezentuje wyniki z programów edukacyjnych oraz ich części składowych:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?