Czym różni się użytkownik aktywny, nieaktywny oraz archiwalny?

W systemie istnieją dwa rodzaje kont użytkowników: bieżące i archiwalne.

Użytkownik bieżący to użytkownik korzystający obecnie z systemu, natomiast użytkownik archiwalny to użytkownik, który korzystał z systemu w przeszłości. Przykładowo: użytkownicy archiwalni w systemie wykorzystywanym przez dana firmę czy organizację mogą reprezentować jej byłych pracowników.

Bieżące konta użytkowników mogą mieć dwa typy: aktywny i nieaktywny. Domyślnie konto użytkownika jest aktywne, użytkownik taki może korzystać z wszystkich udostępnionych mu funkcjonalności systemu. Zmiana statusu konta na nieaktywny skutkuje brakiem dostępu do systemu. Użytkownik nie może wtedy zalogować się do systemu, jak również zresetować sobie hasła w interfejsie użytkownika. Dodatkowo nie otrzymuje żadnych powiadomień z wyjątkiem powiadomienia o dezaktywacji konta.


Opisywany parametr ma również wpływ na ograniczenia czasowe nałożone na naukę w obiektach przydzielonych przez ścieżki edukacyjne. Jako, że użytkownik z nieaktywnym kontem nie może uczyć się w kursach e-learning czy zapisywać się na szkolenia tradycyjne, ograniczanie czasu na ukończenie kursów czy szkoleń przestaje mieć sens. Zatem ponowna aktywacja konta skutkuje ponowieniem przydziałów użytkownika do ścieżek edukacyjnych, nałożone ograniczenia czasowe liczą się od momentu aktywacji.


Z punktu widzenia administrowania systemem aktywność konta nie ma praktycznie żadnego wpływu na zarządzanie użytkownikami. Można dalej przydzielać ich do ścieżek edukacyjnych czy otwartych katalogów, zapisywać na terminy szkoleń tradycyjnych, przydzielać do ról obiektowych i systemowych. Platforma blokuje tylko możliwość wysyłania powiadomień do użytkowników z nieaktywnym kontem. Zmiana statusu konta odbywa się poprzez oznaczenie parametru "KONTO UŻYTKOWNIKA JEST AKTYWNE" znajdującego się w profilu użytkownika w zakładce "Właściwości".

Aby przenieść konto do archiwum należy kliknąć przycisk "Archiwizuj" znajdujący się w zakładce "Właściwości" w profilu użytkownika.

Jak usunąć użytkownika?

Aby można było usunąć użytkownika, musi on być najpierw zarchiwizowany. Archiwalnego użytkownika można usunąć albo z poziomu listy użytkowników:

Albo bezpośrednio z profilu użytkownika:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?