Ustalając kryteria widoku, można wybrać, czy sortowanie po nazwie przełożonego ma odnosić się do przełożonego bezpośredniego, czy może odnosić się do dowolnego przełożonego, czyli np. przełożonego naszego bezpośredniego przełożonego.

Z listy możliwych do wyboru nazw pól można wybrać "Nazwa przełożonego (bezpośredniego)" lub "Nazwa przełożonego (dowolnego)".
Jeśli wybierzemy dowolnego przełożonego, zaprezentuje to wszystkich podwładnych danej osoby, nie tylko tych bezpośrednich.
Pozwala to na podgląd tego, ilu pracowników faktycznie ma "pod sobą" dany użytkownik, chociaż nie jest ich bezpośrednim przełożonym.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?