Przełożonych przydzielić można na dwa sposoby.

Można to zrobić pojedynczo dla każdego pracownika z poziomu Zarządzaj/Zarządzaj zespołem/Pracownicy. Wybieramy z listy interesującego nas użytkownika i za pomocą plusa dodajemy mu przełożonego, również wybierając go z listy.

Dla większej ilości użytkowników można to zrobić za pomocą pliku importu. Wystarczy dodać w nim kolumnę "Relation_supervisor" i tam wpisywać loginy przełożonych dla danych użytkowników.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?