Administracja

Administracja pozwala dostać się do zaawansowanych ustawień platformy.

Katarzyna Smoła avatar Monika avatar
34 artykuły w tym zbiorze
Autorzy: Katarzyna Smoła i Monika
Konfiguracja

Role obiektowe

Użytkownicy mogą mieć różne prawa do zarządzania różnymi obiektami.
Katarzyna Smoła avatar
Autor: Katarzyna Smoła
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Role systemowe

Role systemowe pozwalają określić, jak szerokie prawa do zarządzania całym systemem posiadają dane osoby.
Katarzyna Smoła avatar
Autor: Katarzyna Smoła
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Relacja przełożony-podwładny

Platforma pozwala na definiowanie domyślnych uprawnień, które przełożeni będą posiadać względem swoich podwładnych.
Katarzyna Smoła avatar
Autor: Katarzyna Smoła
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Tworzenie i nadawanie ról

Bardzo ważne jest określenie, kto będzie miał prawa do czego.
Katarzyna Smoła avatar
Autor: Katarzyna Smoła
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Poprawne nadawanie ról

Ważne, aby role nadane były z dwóch stron - na użytkownikach i na obiektach.
Katarzyna Smoła avatar
Autor: Katarzyna Smoła
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Polityka haseł

Możemy ustalić, jak mają wyglądać hasła użytkowników.
Katarzyna Smoła avatar
Autor: Katarzyna Smoła
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Powiadomienia

HCM Deck pozwala na automatyczne wysyłanie mnóstwa powiadomień.
Katarzyna Smoła avatar
Autor: Katarzyna Smoła
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Edycja powiadomień

Automatyczne powiadomienia systemowe możemy dowolnie edytować!
Katarzyna Smoła avatar
Autor: Katarzyna Smoła
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodatkowe pola użytkowników

Oprócz standardowych informacji o użytkownikach, możemy wybrać, jakie pola do wypełnienia mają się pojawić w profilach.
Katarzyna Smoła avatar
Autor: Katarzyna Smoła
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Certyfikaty

Platforma pozwala na dodawanie certyfikatów, które później będą świadczyć o ukończeniu elementów przez użytkowników.
Katarzyna Smoła avatar
Autor: Katarzyna Smoła
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ukrywanie elementów GUI

Możemy mieć wpływ na to, jakie pozycje w menu widzą użytkownicy.
Katarzyna Smoła avatar
Autor: Katarzyna Smoła
Zaktualizowano ponad tydzień temu